Colwyn Bay THI

Ein Prosiectau Adeiladu

Mae Menter Treftadaeth Treflun Bae Colwyn yn canolbwyntio ar ganol tref Bae Colwyn ac ar ddechrau’r prosiect cafodd adeiladau allweddol a hanesyddol bwysig eu nodi a’u graddio’n hanfodol ac yn flaenoriaeth ar gyfer eu gwarchod. Cliciwch ar y dolenni prosiect isod i ddysgu mwy am y prosiectau sydd gennym ni ar y gweill, prosiectau sydd wedi eu cwblhau ac adeiladau eraill sy’n bwysig i dreftadaeth Bae Colwyn.

Mewn Partneriaeth gyda

Hawlfraint © 2017 MTT Bae Colwyn| Cedwir Pob Hawl

Cookie a Preifatrwydd Polisi