Colwyn Bay THI

7 Abergele Road

O dan Fenter Treftadaeth Treflun Bae Colwyn, mae 7 Ffordd Abergele wedi’i ddiogelu i atal fandaliaeth a sicrhawyd cyllid i brynu’r adeilad a fydd yn caniatáu i waith gael ei ddatblygu yn y dyfodol heb ddelio gyda thrydydd bartïon.

Mae ymddiriedolaeth ddatblygu yn cael ei sefydlu i symud ymlaen gyda’r adeilad a  chynllunio ar gyfer defnydd ymarferol, a cheisir cyllid i ymgymryd â’r gwaith atgyweirio ac adnewyddu sydd ei angen i ddod â’r adeilad yn ôl i’w lawn ogoniant.

Mewn Partneriaeth gyda

Hawlfraint © 2017 MTT Bae Colwyn| Cedwir Pob Hawl

Cookie a Preifatrwydd Polisi