Colwyn Bay THI

Lansiwyd prosiect Llyfr Lloffion Bae Colwyn gan MTT Bae Colwyn ym mis Ionawr 2016, gyda’r nod o roi cyfle i bobl gofio eu tref a chael cofnodi eu hatgofion a’u cofroddion er mwyn i bobl eraill gael dysgu am hanes eu tref yn y dyfodol.

Gwnaed hyn trwy fynychu cyfres o ddigwyddiadau, ymweld â grwpiau lleol i sgwrsio am dreftadaeth leol a sicrhau bod eu hatgofion yn cael eu clywed, a chreu digwyddiad mewn partneriaeth â’r tîm 5 Awgrym Llesol, sef boreau Bae Colwyn: Ddoe a Heddiw.

Isod, fe gewch chi ragor o wybodaeth am y boreau ‘Bae Colwyn: Ddoe a Heddiw’ ac fe gewch chi bori trwy’r atgofion, yr eitemau a’r lluniau a gofnodwyd neu a roddwyd fel rhoddion trwy’r prosiect.

Mewn Partneriaeth gyda

Hawlfraint © 2017 MTT Bae Colwyn| Cedwir Pob Hawl

Cookie a Preifatrwydd Polisi