Colwyn Bay THI

Sgowt y Frenhines

Ym 1966, enillodd y Cyng Brian Cossey y wobr uchaf mewn Sgowtio, Bathodyn Sgowtiaid y Frenhines, sef Gwobr Sgowtiaid y Frenhines bellach. Roedd yn rhan o 7fed Clwb Cyfeillgarwch Bae Colwyn a chafodd dynnu ei lun i nodi’r achlysur.

Dechreuodd y wobr hon fel Bathodyn Sgowtiaid y Brenin, cyn i’r Frenhines gymeradwyo’r newid enw i Fathodyn Sgowtiaid y Frenhines ym 1952.

Ym 1966 oedd y tro olaf i’r cyflawniad gael ei alw’n Fathodyn Sgowtiaid y Frenhines, newidiodd yr enw i Wobr Sgowtiaid y Frenhines y flwyddyn wedyn.

 

Mewn Partneriaeth gyda

Hawlfraint © 2017 MTT Bae Colwyn| Cedwir Pob Hawl

Cookie a Preifatrwydd Polisi