Colwyn Bay THI

Cynhelir Buskival ym Mae Colwyn

September 10, 2014

pioneer-article

Cynhelir Buskival ym Mae Colwyn

Hawlfraint “North Wales Pioneer”

Cynhaliwyd Buskival am y tro cyntaf ym mis Medi 2014 a daeth ag amrywiaeth o berfformwyr stryd i Fae Colwyn. Cafodd pobl leol ac ymwelwyr gyfle i wrando ar berfformwyr cerddorol newydd, a gwylio artist dianc wrth ei waith.

Cydweithiodd Menter Treftadaeth Treflun Bae Colwyn gyda TAPE Community Music & Film a Chyngor Tref Bae Colwyn i gynnig cyfle unigryw i berfformwyr stryd, a’u galluogi i arddangos eu gwaith i gynulleidfaoedd newydd a recordio cân gan ddefnyddio offer recordio proffesiynol TAPE.

Trawsnewidiwyd gofod Siop Dros Dro MTT Bae Colwyn, 24 Ffordd yr Orsaf, yn ofod recordio dros dro ar gyfer y diwrnod. Cafodd TAPE osod i fyny, ffilmio a recordio actau drwy gydol y penwythnos a gwnaethpwyd CD o’r penwythnos hefyd.

pop-up-shop

WEEKEND BUSKIVAL EVENT 27/28 SEPT 2014 from Tape Community Music and Film on Vimeo.

Mewn Partneriaeth gyda

Hawlfraint © 2017 MTT Bae Colwyn| Cedwir Pob Hawl

Cookie a Preifatrwydd Polisi