Colwyn Bay THI

Arddangos Cynnyrch Lleol yn y Siop Dros Dro

October 28, 2016

Roedd perchnogion gwestai a bwytai lleol yn bresennol yn y digwyddiad arddangos cyntaf ddoe ym Marchnad Cynnyrch Conwy Naturiol. Roedd Conwy Naturiol yn cynnal y digwyddiad fel rhan o ymgyrch i arddangos y bwyd o ansawdd gwych sydd ar gael yn lleol ac roedd yna gyfle i bawb oedd yn bresennol i siarad gyda chyflenwyr lleol am eu cynnyrch a blasu’r bwyd a diod o ansawdd uchel. Roedd y digwyddiad yn amlygu’r bwyd lleol o ansawdd da sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghonwy gan gynhyrchwyr lleol i berchnogion busnes yn yr ardal ac roedd yn gyfle gwych i alluogi cysylltiadau agosach rhwng perchnogion busnes a chynhyrchwyr.

pioneer

Mewn Partneriaeth gyda

Hawlfraint © 2017 MTT Bae Colwyn| Cedwir Pob Hawl

Cookie a Preifatrwydd Polisi