Colwyn Bay THI

Digwyddiad Ddoe a Heddiw Bae Colwyn

November 21, 2016

Basic CMYK

Dydd Mawrth nesaf, 29 Tachwedd, bydd ein bore coffi misol yn cael ei gynnal yn nhafarn The Station 10am tan 12 canol dydd. Gallwch alw heibio unrhyw bryd a bydd yna de a choffi am ddim i bawb sy’n dod i’r digwyddiad.

Mae wedi bod yn wych clywed cymaint o atgofion diddorol hyd yma, a chafwyd sgyrsiau gwych am wahanol rannau o hanes y dref.

Dydd Mawrth nesaf, bydd Arthur Creber, Grŵp Treftadaeth Bae Colwyn ac Eunice Roberts, awdur llyfr ar hanes lleol a hefyd aelod o Grŵp Treftadaeth Bae Colwyn yn rhoi sgwrs am hanes y dref.  Bydd y sgwrs yn dechrau tua 10.30am.10:30am.

Mewn Partneriaeth gyda

Hawlfraint © 2017 MTT Bae Colwyn| Cedwir Pob Hawl

Cookie a Preifatrwydd Polisi