Colwyn Bay THI

Bae Colwyn: Ddoe a Heddiw – Ionawr 2017

January 27, 2017

Cynhelir digwyddiad ‘Bae Colwyn: ddoe a heddiw’ fore dydd Mawrth, 31 Ionawr, 10am a 12pm, The Station, 1 Ffordd yr Orsaf.

Byddwn yn rhannu atgofion am Fae Colwyn, a bydd sgwrs am hanes 7 Ffordd Abergele, sef yr A&A Cash And Carry gynt.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, a bydd te neu goffi am ddim i bob ymwelydd.

Mewn Partneriaeth gyda

Hawlfraint © 2017 MTT Bae Colwyn| Cedwir Pob Hawl

Cookie a Preifatrwydd Polisi