Colwyn Bay THI

Sgwrs Sied Dynion Bae Colwyn

June 12, 2015

Yr wythnos ddiwethaf, ymwelodd Menter Treftadaeth Treflun Bae Colwyn â grŵp Sied Dynion Bae Colwyn, sy’n cyfarfod yng Nghanolfan Gymunedol Pentre Newydd, Hen Golwyn. Mae’r grŵp Sied Dynion yn cyfarfod ledled y wlad i gymdeithasu, dilyn hobïau a dysgu sgiliau gan gyd aelodau’r grŵp; yn ogystal â chyfarfodydd rheolaidd, mae gan Sied Dynion Bae Colwyn eu gweithdy eu hunain yng nghanol Bae Colwyn.

Rhoesom sgwrs i’r grŵp am y gwaith mae Menter Treftadaeth Treflun wedi’i wneud hyd yma yng nghanol y dref a gwnaethom fwynhau sgwrsio gyda’r dynion ar y diwedd am eu hatgofion nhw o’r dref

dsc04389
We gave a talk to the group about the work THI has done so far in the town centre, and really enjoyed chatting to the men afterwards about their own memories of the town.

dsc04388

Mewn Partneriaeth gyda

Hawlfraint © 2017 MTT Bae Colwyn| Cedwir Pob Hawl

Cookie a Preifatrwydd Polisi