Colwyn Bay THI

Cliciwch i gasglu eich siopa wythnosol o’r Siop Dros Dro

November 10, 2016

naturally-conwy-logo

Mae Conwy Naturiol wedi cyflwyno menter newydd i’w gwneud yn haws i bobl brynu’n lleol. Mae Marchnad Cynnyrch Conwy Naturiol, cydfenter o gynhyrchwyr bwyd lleol a ddaeth at ei gilydd drwy Conwy Naturiol a chefnogwyd gan Fenter Treftadaeth Treflun Bae Colwyn nawr yn cynnig gwasanaeth archebu ar lein y gall siopwyr ei ddefnyddio i archebu unrhyw eitemau mewn stoc gan y siop a’u casglu ar adeg cyfleus.

Os hoffech gael golwg ar yr hyn sydd gan y siop i’w gynnig, ewch i <http://conwyforum.co.uk/food/?lang=cy> lle gallwch lawrlwytho’r rhestr prisiau a llenwi ffurflen archeb

Mewn Partneriaeth gyda

Hawlfraint © 2017 MTT Bae Colwyn| Cedwir Pob Hawl

Cookie a Preifatrwydd Polisi