Colwyn Bay THI

Ymweliad â Chynllun Etifeddiaeth Trefwedd Bridlington – 11/10/16

October 11, 2016

Ddydd Mawrth diwethaf cafodd swyddogion Cynllun Etifeddiaeth Trefwedd Bae Colwyn gyfle i gwrdd â swyddogion Cynllun Etifeddiaeth Trefwedd Bridlington ar arfordir dwyreiniol Lloegr.

Roedd y swyddogion eraill a oedd yn bresennol yn rheoli prosiectau yng ngogledd Lloegr, ac roedd yn gyfle i glywed sut mae cynlluniau etifeddiaeth trefwedd eraill yn mynd rhagddynt ac i rannau profiadau ac arferion da.

Roedd yna hefyd gyfle i fynd o amgylch Bridlington i weld adeiladau hanesyddol a chlywed am sefyllfaoedd, llwyddiannau ac anawsterau’r prosiectau o lygad y ffynnon.

Mewn Partneriaeth gyda

Hawlfraint © 2017 MTT Bae Colwyn| Cedwir Pob Hawl

Cookie a Preifatrwydd Polisi